Přátelé a rodáci Milovic o.s.

Historie a současnost města Milovice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Domy Milovice

Milovice č.p. 5,6, (158,196)

Email Tisk PDF

ha č. 10 fol. 3. Kniha č. 18 fol. 30. Kniha č. 22 fol. 16. Kniha č. 30 fol. 38. Kniha č. 39 fol. 108. Kniha č. 68 fol. 22. 224. Kniha č. 72 fol. 145. Kniha č. 89 fol. 176. 187. 215.

Knihovní číslo 3 (4), popisné 5

Jiří Bartoníček

Leta 1614 grunt svůj doplatil a nikomu nic dlužen není. L. 1621 17. Července ujal grunt syn Matěj Bartoníček za 330 kop m. – „statek dobře zařízený“ a 15 kop záhonů rolí. R. 1626 až 1628 nemohl nic platiti. R 1638 12. Března dal hejtman J. Libovický z Libovic ošacovati grunt po nebožtíkovi Bartoníčkovi a to za 250 kop m. Oseto bylo jen 40 záhonů na třetinu a pro vdovu Alžbětu se sirotkem Jiříkem bylo oseto 11 záhonů; ten grunt beze všech svršků a nábytku koupil Mikuláš Janovský. Avšak již 24. Listopadu téhož roku „po odchodu Mikuláše Janovského převzal grunt dle šacuňku minulého Jíra Luňáčků a utekl také.“ L. 1645 grunt „jsouce na hlavu zpuštěný a vše role zarostlé“ koupil za pouhých 84 kop na ročních 6 kop Mates Zumr; roku 1653 koupil ho za tutéž cenu Jiří Bárta ze Starolysé, ale po tři léta ničeho neplatil a patrně utekl též. R. 1663 grunt pustý a spálený ujal za 120 kop m. Jan Čermák, bezer všech svršů a nábytku „neb z kterého se odebral a na jiný grunt se dal, jenž s Růžičkou zfrajmarčil a tak na něm dlouho byl a nic neplatil“ Tedy r. 1663 byl majitele Matěj Růžička a r. 1664 Jiří Koudelka, jenž se ale usadil již na „grunt nově vystavený“ a z 15 kop záhonů bylo jen 7 kop lesem zarostlých rolí; byla tu klisna, kráva, vůl a grunt stoupl v ceně o 20 kop, totiž 140 kop. A přece nedařilo se lépe! R. 1667 ujal grunt Malovec, „totiž Koudelka z gruntu uběhl pryč“ a ještě téhož roku přišel další nový hospodář Pavel Martínkův, jenž dal za grunt zase více, totiž 150 kop m.; do r. 1680 nic nekladl; tehdy ybývalo doplatiti na grunt 131 kopu. R. 1709 následoval jeho syn Matěj Martínkův a r. 1755 Jiří Martínkův – za 244 kop dostal stavení spustlé na osmero zavřití; zemřel r. 1770 – pak hospodařila vdova a r. 1773 klade – bez zápisu – nový hospodář a otčím Jan Hlavsa. Zápis obdržel až r. 1780 za 304 kopy m. R. 1789 po svém otčímovi J. Hlavsovi ujal se otcovského statku Jiří Martínek. Pak byl grunt rozdělen; Jan Martínek dostal dvě třetiny a Josef Krejčík, kovář, třetinu gruntu; pojal totiž dceru Jiříka Martínka r. 1804 za manželku.

Jan Martínek, majitel dvou třetin statku, se r. 1811 oženil s Rosálií, dcerou Matěje Svačiny a vzal ji na č. 5 do poloviny. Pak r. 1845 následoval jeho syn Josef (Anna) Lajnerová) Martínek. R. 1862 od něho koupil ten grunt za 6625 zl. František (Anna) Nepomucký, r. 1867 za 6000 zl. žid Markus (Lucie) Klein a pak Josef Čermák od r. 1872. R. 1909 nastoupil Jan (Marie) Čermák a r. 1926 Marie Čermáková.

Na gruntě stojí nový domek č. 158.

R. 1852 (kniha 72 fol. 145) měla na gruntě zajištěný podíl Vilemína, manželka Jana Macháčka, okresního hejtmana v Litomyšli.

Dle nové knihy pozemkové.

Číslo popisné 6

Patrně oddělená třetina od gruntu č. 5 kováře Josefa Krejčíka. R. 1865 byl majitelem Josef (Kateřina) Dvořák, roku 1906 František (Růžena) Kirschner a r. 1919 Josef Žampa.

Souvisí s č. 196.

Aktualizováno Pondělí, 03 Březen 2014 08:31
 


Strana 7 z 37