Přátelé a rodáci Milovic o.s.

Historie a současnost města Milovice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Domy Milovice

Milovice č.p. 1 (102)

Email Tisk PDF

Kniha č. 10 fol. 1. Kniha č. 18 fol. 3. Kniha č. 22 fol. 16. Kniha č. 30 fol. 1. Kniha č. 39 fol 42. Kniha č. 89 fol. 18. 177

Číslo knihovní 1 a popisné 1.

Jan Cuc

R. 1606 pro stáří grunt posdtoupil dceři a zeti Janu Cucovi na roční plat po 6 kopách míš. L. 1616 z poručení pana presidenta a pánův rad komory královské jest za dvě kopy záhonů porostliny, ležící „za hájem, jenž slove „milovským“, srovnaje záhon proti záhonu při výjezdu pana hejtmana a purkrabí Simeona a vejití rychtáře a konšelů téže vsi, Janu Cucovi, dětem a budoucím jeho zase odměnou dvě kopě záhonů role orné, ležící na Lyssku, vedle trávný cesty, z kterého se předešle na 1/3 osívalo, k dědičnému užívání postoupeno. L 1620 doplatil a památné dal.“ L. 1628 za hejtmana Frydrycha de Matta přiženil se Jan Šafář ke vdově Anně po zemřelém Janu Cucovi a grunt v ceně 500 kop m. převzal s 18 kopami záhonů rolí, se dvěma klisnami, třemi krávami a třemi sviněmi. Synu Cucovu staršímu, Jiříkovi, poněvadž grunt svůj ve Stratově všechen na hlavu obořený maje, jejž zase stavět a opravovati musí, vyplatil jeden rok 16 a druhý rok 50 kop m. Ročně skládal 8 kop, zavdal 200 kop a r. 1628 a 1629 pro tíseň válečnou neplatil ničeho. L. 1637 12. Srpna – za hejtmana Jana Libovického z Libovic – prošacován jest grunt beze všech svršků a nábytek za 250 kop m. na roční plat po 5 kopách; koupil ho Václav Krejčí a platil jen do r. 1638; pak není zápis až teprve r. 1651 – za hraběte de Wertha – německý zápis. R. 1653 – za hejtmana Jana Jiří Ferd. Ruple – ošacován grunt „bez osení a svršků za 190 kop m. na roční plat 5 kop“ a koupil ho Jan Pecka; rodina Krejčova patrně utekla, soudě podle poznámky: „ kdyby se nějací dědicové našli, bude povinen jim platiti“.

R. 1655 jest bez zápisu, r. 1656 „nekladl, jest miserabilis“, t. j. hoden politování.

L. 1663 Havel Malý „zfrajmarčil grunt na ten způsob, aby každý, co dluhův zdělal a komu co povinen jest, svou quotu platil“; grunt byl za 190 kop m. na ročních 5 kop. „R. 1664 nekladl pro chudobu a nejsa ještě ženat.“ Zatím někteří dědicové a podílníci zemřeli; Jiříkovi Cucovi do Stratova zaplatil 60 kop m. „Václav, jenž ušel a na Doubravsku, jsa starý krejčí, se zdržuje a jest i chromý na obě ruce, na faře prčické, jemuž by náleželo a z něhož , jakožto odbytej, důchodu 58 kop m. přišel zase a ujal chalupu na Podolci; Jan, který neženatý z gruntu zběhl, do důchodu 62 kopy. Jiří Cuc ve Stratově zemřel r. 1681 a jeho podíl bude bráti: syn Jan ve Stratově, Václav z Ostré a Dorota, provdaná za Václava Poláka v Litoli.“ Dle knihy č. 22 platil Havel Malý na dědictví Cucovo onomu Václavovi ještě r. 1685. R. 1685 ujal grunt syn Jiřík Malý za 250 kop m. Stavení bylo dobře vystavěné, rolí 18 kop záhonů, tj. 90 korců a zahrada. R. 1699 ujal statek Jan Suk za 400 kop m. a r. 1717 Pavel Malý za 400 kop m. Pole byla i na dolnici pod ořechem, k Vrutici, u háje, na širokým a na prutě. R. 1740 měl statek zeť jeho Baltazar Blažek za 400 kop m. a r. 1772 klade nový hospodář Jan Blažek; s manželkou Dorotou uvedeni jsou v rejstříku zpovědním 1782 (archiv děkanský) jako sami dva biřmovaní; grunt měl cenu 390 kop m. R. 1787 měl grunt Jan Černý bez zápisu a r. 1804 Václav (Anna) Faltys za 974 zl.; pak Jan (Rosalie) Faltys a r. 1865 Josef (Anna) Faltys; grunt byl za 3000 zl. R. 1914 byl statek rozdělen mezi dědice: Boženu Fránovou, MUDr. Boh. Faltyse, Annu Sehnalovou a Marii Peluňkovou. Roku 1923 připsána jest čtvrtina Ladislavu Peluňkovi.

Na gruntě jest postaven domek č. 102.

Aktualizováno Pondělí, 03 Březen 2014 08:30
 


Strana 3 z 37