Přátelé a rodáci Milovic o.s.

Historie a současnost města Milovice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Pošta v Milovicích

Email Tisk PDF

 

Pošta v Milovicích

První poštovní úřad byl otevřen 1. března 1905 pode dvorem v čp. 94. (dnes ulice 5.května ).  1. dubna téhož roku sem byl zaveden telegraf. Poštmistrem a po té vrchním poštmistrem byl jmenován Bohumil Sucharda. Ten se v roce 1909 oženil a přestěhoval se do vily č. 156 (vedle  bývalé fary), kde si v prvním patře zařídil byt a přízemí bylo upraveno na poštovní úřad, který zde dosud funguje.

Veřejná telefonní hovorna byla uvedena do provozu 1. srpna 1920. Od roku 1942 na telefonický příkaz byla obec Benátecká Vrutice přeřazena do doručovacího obvodu poštovního úřadu Milovice a současně do Milovic byl přeložen podúředník Vocel. Dalšími poštmistry byli:  B. Rektořík, M. Petržilková, J. Čančíková, J. Říhová a G. Felixová

Od 15. září 1945 obstarával podnikatel Josef Studený z Milovic autobusovou přepravu poštovních zásilek z nádraží v Lysé k poštovnímu úřadu v Milovicích.

2. ledna 1948 byla obec Benátecká Vrutice znovu přeřazena do poštovního úřadu Lysá n. Labem.

V letech 1950 – 1969 byla otevřena pošta ve vojenském táboře pod názvem „Mladá“. Vystřídali se tam za tu dobu poštmistři: O. Gregor, M. Melichar, J. Strnad a F. Kratochvíl. Po vpádu sovětských vojsk v roce 1968 byla tato pošta uzavřena.

Česká pošta a.s. má v současné době otevřeny v Milovicích dvě pošty. V městské části Milovice v ulici Poštovní 156, vedle bývalé fary, která je dnes pouze pobočkou hlavní pošty v Milovicích – Mladé ul. Lesní 624, otevřené 1. dubna 2000. Otevření druhé pošty bylo nutné, vzhledem ke kapacitě pošty v Milovicích a nárůstu obyvatel stěhujících se do rekonstruované městské části Mladá. Benátecká Vrutice, která je od 1. ledna 1996 další městskou částí Milovic, má doručovací poštu Lysá nad Labem.

 

 

 

Zdroj : Milovice 600 let - pohled do jejich vývoje v průběhu dějin 1396-1996

Aktualizováno Sobota, 03 Listopad 2012 10:02