Přátelé a rodáci Milovic o.s.

Historie a současnost města Milovice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Milovice č.p. 20 (Dvůr), 21, (62,92,93)

Email Tisk PDF

iha č. 10 fol. 5. Kniha č. 18 fol. 49. Kniha kontraktů č. 54 fol. 6, 8, 21.

Číslo knihovní 5 (6) popisné 20.

Dvůr.

Zápis gruntu, který ke dvoru J. M. C. obrácen jest. (Poznámka na pokraji: jest na něm Havel Matějka – Jan Medek).

L 1614 Jan Medek zůstává vedle svého dobrého uvolení doplatiti svýmu bratru a sestře Václavovi: 77 kop m. a Anně 61 kop m. po 6 kopách ročně. (Přeškrtnuto). Dále: platil jen r. 1615, pak nic. R. 1617 Jan Medek ze vsi Dvorů nic neplatil a jest takové zasedělé peníze hotově zaplatiti povinen. Pak grunt držel Havel Matějka, jak následuje dle knihy č. 18 fol. 49. Má jen nadpis „N : 6“ a pod tím jest zcela prázdný nepopsaný list.

I.kniha č. 10 fol. 9. II. kniha č. 18 fol. 85. III. kniha č. 22 fol.17.

Číslo knihovní 9, popisné 20.

Dvůr.

L. 1614 se vyhledalo ze starého purkrechtu, že se z důchodu J. M. C. má doplatiti za grunt ke dvoru panskému obrácený summy 49 kop m.; náleží sirotkům zemřelého Vrabce a sirotkům Pinkasa 53 kop m. Do r. 1618 z toho zaplatil důchod 20 kop m. Ve II. Knize č. 18 fol. 85 jest zapsáno: „N.B. ten grunt koupil nebožtík z Donína v letě 1587 za 300 kop od Pavla Pinkasa (žid?) se 24 kopami záhonů; jmenuje se Psejkovský.“ „ Grunt ke dvoru J. M. Cís. Obrácený a za něj se z důchodu J. M. platí“ – do r. 1637. Ve III. Knize č. 22 fol. 17 stojí při roce 1680: „grunt ke dvoru panskému obrácený jest zaplacený“.

Dle knihy kontraktů benátského panství ř. 54 fol. 6, 8, 21 bylo r. 1789 od milovického dvora propachtováno 276 ¾ měřic polí; rozebrali si je: Josef Kettner, Matěj Vojtěch, J. Urban ml. A starší, Václav a Jan Němeček, Václav Martínek, Václav Lamberk, Jan Walter, Jakub Urban, Tomáš Vlk, Václav Krejčík a Václav Švancar, Matěj Malý, J. Hlavsa, Josef Roubíček, J. Kalista, J. Svoboda, Josef Mrskač, Václav Pařízek, J. Škoda, Jiří Horáček, Václav Dvořák a Petr Svoboda. Nájem byl na 9 let za 370 zl. ročně. Od Božího daru bylo propachtováno 263 měřic za 166 zl. R. 1793 milovický rychtář Josef Roubíček najal si 25 strychů ode dvora.

Dle mapy dvora milovického, nakreslené inženýrem Václavem Honzovským dne 25. Července 1795, vypadal tehdy dvůr milovický, jak tento seznam zjevuje:

Č. 1. Panská louka „Blata“, 94 strychy 3 měřice.

Č. 2. Louka Blata milovického šenkýře 6 str. 1 věrt. 3 ½ měřic.

Č. 3. Též jeho pole 4 str. 1 věrtel ½ měřice.

Č. 4. Na Vápensko Urbanovo najaté pole 5 str. 1 měřice.

Č. 5. Remis u Blat 1 strych ½ měřice

Č. 6. Pole šafářovo v lukách 2 strychy 1 měřice.

Č. 7. Totéž 6 strychů 3 věrtele 2 ½ měřice.

Č. 8. Homolka, panské pole, 37 strychů 3 věrtele ½ měřice.

Č. 9. Za stodolou panské pole 53 strychy 1 věrtel 3 ½ měřice.

Č. 10. Za stodolou zelné pole 4 strychy 1 věrtel 3 měřice.

Č. 11. „U hrušky“, panské pole, 1 strych 2 věrtele 1 ½ měřice.

Č. 12. Panská zahrada ovocná 1 strych 2 věrtele 3 měřice.

Č. 12a. Merodník 2 měřice

Č. 13. Pod milov. Hájem, panská louka, 137 str. 3 věrt. 31/2 měřice.

Č. 14. Za hájem, nájemné pole Matěje Urbana, 5 str. 2 v ½ m.

Č. 15. Panské nájemné pole 55 strychů 3 věrtele 2 ½ měřice.

Č. 16. Panské nájemné pole 29 strychů 2 věrtele 3 měřice.

Č. 17. Za Hájem, nájemné pole šenkýřovo 9 strychů 3 věrt. 1 m.

Č. 18. Za Hájem, deput. pole ovčáckého mistra, 5 str. 2 ½ měř.

Č. 19. Milovický Háj, panský les, 353 strychů 1 věrtel 1 ½ měřice.

Č. 20. Panská louka „vohrádka“ pod lesem 53 str. 3 věrt. 3 měřice.

Č. 21. Pan. Louka od Kamen. Mostku až na Šiřinu 18 str. 3 v. 2 m.

Č. 22. Panské pole za špejcharem 7 strychů 3 věrtele 1 ½ měř.

Č. 23. Panské pole mezi cestami malý klín 2 str. 2 věrt. 2 měř.

Č. 24. Panské pole velký klín ke Zbožíčku 12 str. 2 věrt. ½ měř.

Č. 25. U všejanské cesty, nájemné pole šenkýřův, 8 str. 2 v. 3 m.

Č. 26a. Panské pole „Pusták“ 93 strychy 2 věrtele 2 měřice.

Č. 26. Panské pole „Pod hrází“ 19 strychů 1 věrtel 3 ½ měřice.

Č. 27. „Pusták“ panské pole Mat. Urbana 2 str. 1 věrtel 3 měř.

Č. 28. „Pusták“, pole deputát. Pro ovčáckého mistra 2 str. 2 ½ měř.

Č. 29. Pod hrází, nájemné pole Urbanovo 13 str. 2 věrt. 1 ½ měř.

Č. 30. Na vodoteči, dvě pole šenkýřova 3 strychy 1 ½ měřice.

Č. 31. Panské pole „Za křížem“ 145 strychů 3 věrtele 2 ½ měřice.

Č. 32. Na křížku, přes cestu panské pole 14 str. 2 věrt. 2 měř.

Č. 33. Panské pole „Za Blažkem“ 12 strychů 1 ½ měřice.

Č. 34. Za humny, panské pole 50 strychů 2 věrtele.

Č. 35. Skalka, panské pole 21 strych 2 věrtele 2 měřice.

Č. 36. Dlouhý klín, panské pole 81 strych 1 věrtel.

Č. 37. Panské pole „Pod kálkem“ 70 strychů 1 věrtel.

Č. 38. Panské pole u Řeháka 42 strychy 3 věrtele 1 ½ měřice.

Č. 39. Nájemné pole u Řeháka 30 strychů 3 věrtele 1 měřice.

Č. 40. Nájemné pole pod Řehákem 14 strychů 2 věrtele 3 ½ měř.

Č. 41. Nájemné pole pod Martínkovým vrchem 5 str. 2 věrt. 3 ½ m.

Č. 42. Nájemné pole pod benátským vrchem 28 str. 3 věrt. 3 ½ m.

Č. 43. Nájemné pole široký klín 37 strychů 2 věrtele 2 měřice.

Č. 44. Nájemné pole v dolnici 6 strychů 2 věrtele ½ měřice.

Č. 45. Nájemné pole u slivky 19 strychů 2 věrtele ½ měřice.

Č. 46. Nájemné pole v liškách 10 strychů.

Č. 47. Panský les v liškách 128 strychů 3 věrtele 3 měřice.

Č. 48. Panské pole v liškách Mat. Urbana 2 strychy 1 měřice.

Č. 49. Nájemné pole šenkýřovo 7 strychů 2 věrtele.

Č. 50. Nájemné pole pod zákoutím 12 strychů 3 měřice.

Č. 51. Nájemné pole V. Svačinovo 15 strychů 2 ½ měřice.

Č. 52. Panské pole u votické cesty 2 strychy ½ měřice.

Č. 53. Panský les „Zákoutí“ 82 strychy 2 věrtele 3 měřice.

Č. 54. Panský les „Zákoutí“ 4 strychy 1 ½ měřice.

Č. 55. Nájemné pole „Zákoutí“ 4 strychy

Č. 56. Panská louka od kamen. mostku až k vrutic. hrázi 319 str. 2 věrt.

Č. 57. Pastvina 26 strychů 3 věrtele.

Č. 58. Remis 2 strychy 3 věrtele 2 měřice.

Č. 59. Zahrádka votického šenkýře (Handfest) 2 věrtele ½ měřice.

Č. 60. V borkách pole vrutického šenkýře 11 strychů.

Č. 61. Vedle Krejčíka pole vrutického šenkýře 2 strychy 1 věrtel.

Č. 62. Vedle Bošiny pole vrutického šenkýře 14 strychů 3 měř..

Č. 63. Vedle Beneše pole vrutického šenkýře 11 strychů 2 věrtele.

Č. 64. Milovické pastviny 23 strychy 2 věrtele 3 měřice.

Č. 65. Milovické pastviny 39 strychů 3 věrtele 3 měřice.

Č. 66. Milovické pastviny 39 strychů 2 věrtele 3 měřice.

Č. 67. Vrutická pastvina 40 strychů 2 věrtele ½ měřice.

Celkem 2417 strychů 1 věrtel 3 ½ měřice.

Číslo popisné 21.

Dle zpovědního seznamu z r. 1789 bydlil tam Vít Švancar a šest služebných – patrně ode dvora panského. Dle nové knihy pozemkové vynější číslo popisné 21 jest na bývalém čísle 62.

Aktualizováno Pondělí, 03 Březen 2014 08:35