Přátelé a rodáci Milovic o.s.

Historie a současnost města Milovice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Milovice č.p.12,(91,95,98,99)

Email Tisk PDF

Kniha č. 10 fol. 96. Kniha č. 18 fol. 94. Kniha č. 22 fol. 17. Kniha č. 30 fol. 104. Kniha č. 39 fol. 84. Kniha č. 69 fol. 152. Kniha č. 72 fol. 319. Kniha č. 89 fol. 176.

Knihovní číslo 9 (11), popisné 12

Martin Sedlák

r. 1599 svůj grunt zaplatil. L. 1621 ujal ho syn Václav Sedlák za 187 kop m. Měl 21 kop záhonů rolí orných, 4 klisny, 3 krávy, jalovici, dvě telata, ovcí 10 a svině 4. R. 1626 a 1627 neplatil. Pak zdědil grunt r. 1637 opět syn Šimon Sedlák za 108 kop a platil jen do r. 1638; pak jest zápis až r. 1663, že Jan Lukášův ujal ten grunt se 20 kopami záhůnů rolí, z čehož 8 bylo porostlých, dokonce pustých a místo prázdné, však ale nyní z důchodu panského vystavěno a potah potřebný dáván – vše za 180 kop m. na roční plat po 5 kopách; splácel také sirotkům po Václavu Holobouškovi. R. 1668 - 1677 neplatil však nic. R. 1677 po jeho smrti ujal grunt za 270 kop m. na 5 kop ročních Matěj Vlk; r. 1680 měl ještě dluh 225 kop m. R. 1713 zdědil statek za 305 kop m. syn, František Vlk, měl stavení velmi sešlé, jednoho starého koně a tři prasata. R. 1753 následoval Václav Vlk za 489 kop a r. 1771 Jan Vlk (Krejčí). Testamentem hraběte Hynka z Klenové bylo odpuštěno 64 kop m. Po jeho smrti r. 1781 převzal grunt Josef Vlk na 12 let do zrostu nejmladšího bratra Jana Vlka. Tento Jan Vlk nastoupil své dědictví r. 1790, kdy bratr Josef měl ještě 3 léta právo hospodařiti. Jan tedy Josefovi Vlkovi postoupil třetinu gruntu pod číslem 11.

Jan Vlk měl syna Josefa Vlka, jenž se 1. února 1820 oženil s Barborou, dcerou Josefa Čvančara z Dražic č. 1; jejich dceru Kateřinu Vlkovou pojal za manželku r. 1847 28. Listopadu Vojtěch Hojka, syn Jana Hojky, gruntovníka z Tuřic u Brandýsa.

R. 1863 po smrti Vojtěcha Hojky vloženo vlastnictví gruntu za 3398 zl. vdově Kateřině a podíly dětem Václavovi, Josefovi, Marii, Františkovi Janovi a nezletilému Vojtěchovi po 1500 zl.

Hospodářství převzal r. 1878 Václav (Anna) Hojka, r. 1908 Václav Hojka a r. 1917 Lidmila Hojková, r. 1924 provdaná za Františka Jareše ze Semic.

Na gruntě jsou domky č. 91, 95, 98, 99.

Aktualizováno Pondělí, 03 Březen 2014 08:32