Přátelé a rodáci Milovic o.s.

Historie a současnost města Milovice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Záchrana Hakenova stadionu

Email Tisk PDF

V průběhu roku 2014 probíhá příprava Územního plánu města Milovice, který závazně stanoví využití všech ploch ve městě. Do podkladů pro přípravu ÚP pro jednání zastupitelstva neustále pověřený zastupitel pro ÚP (starosta města) navrhuje zrušení Hakenova stadionu a na těchto plochách umožnit bytovou výstavbu a to přesto, že se Zastupitelstvo města při přípravě ÚP zavázalo  chránit kulturní památky a zároveň chránit a rozvíjet veřejná prostranství a zázemí pro každodenní rekreaci všech věkových skupin obyvatelstva.

 

Hakenův stadion je vHakenův stadionyužíván již několik generací obyvatel Milovic k slavnostním shromážděním, společenským a kulturním událostem i na sportovní využití. V  posledních 20 letech je častým místem společenských a kulturních akcí pořádaných městem a jeho organizacemi, občanskými sdruženími, spolky aj. Hakenův stadion je umístěn v docházkové vzdálenosti z větší části města, což je velkou výhodou především pro nejmenší účastníky akcí a zároveň díky svému umístění je možné využívat pro pořádané kulturní události i zázemí nedaleké budovy radnice. Hakenův stadion má vybudovaný  unikátní povrch, který umožňuje vsakování vody i při prudkých deštích a je možné ho využívat i v období, kdy např. hřiště v starých Milovicích je zamokřeno.

 

Základem města nejsou počty stavebních parcel, ale jeho obyvatelé. Jejich život a aktivity jsou životem města, vytvářejí jeho charakter a rozhodují o jeho další podobě. Pokud chceme žít v obyvatelném a udržitelném městě, musí péče o veřejný prostor patřit k významným prioritám jejich správy. Dnes lidé posuzují a vybírají si místa k bydlení  i podle kvality jejich veřejných prostranství a podle toho hodnotí město a život v něm.

 

Pokud žádost o zachování Hakenova podepíše alespoň 0,5 % občanů obce, musí být tato žádost projednána na jednání zastupitelstva.

Pokud máte zájem podpořit zachování Hakenova stadionu na současném místě a projednat tento bod na Zastupitelstvu města, zašlete nám prosím mail na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Považujeme proto za důležité zachovávat a chránit veřejná prostranství  pro kulturní a společenské využití, kterých je ve městě  nedostatek. Několik členů našeho sdružení najdete na kandidátní listině Milovice Sobě - za lepší správu města, kde ochrana veřejných prostranství je důležitým bodem programu. Dále podporujeme i všechny další volební strany a sdružení  pro komunální volby 2014 (do zastupitelstva města Milovice), které budou mít ve svém programu zachování Hakenova stadionu.

 

 

Subjekty, které podporují v komunálních volbách 2014 zachování Hakenova stadionu.

(bude doplňováno průběžně)

 

Milovice Sobě - za lepší  správu města (Vladimír Vedral)

Otevřená radnice (Jaroslav Háša)

MILOVICE NÁŠ DOMOV (Jaroslava Vladovičová)

ČSSD (Miroslav Červinka)

KSČM (Věra Fenclová)

ANO (Milan Pour)

Strana svobodných občanů (Pavel Mattivi)

Aktualizováno Středa, 10 Září 2014 08:33