Přátelé a rodáci Milovic o.s.

Historie a současnost města Milovice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Sbor dobrovolných hasičů

Email Tisk PDF

O hasičském sboru v Milovicích

Historie hasičského sboru v Milovicích se píše od začátku roku 1878, kdy se sešli místní sedláci a rolníci v hostinci zvaném „U Vojtěchů“ v ulici 5.května (vedle kulturního domu)) a shodli se na tom, že je třeba ochránit majetky své a sousedů z obce a okolí proti požárům. Domluvili se tedy na založení hasičského sboru. Stanovy sboru byly odeslány ke schválení c.k. místodržitelství 25.3.1878 a schváleny byly 3.9.1878 pod číslem jednacím 47736.

Sbor byl zpočátku vybaven skromně, všichni však měli uniformy, helmy, opasky a sekerky. K dispozici byly žebříky, trhací háky a stříkačka. Ve staveních, kde měl hospodář koně, byla tzv. povinnost požární přípřeže k hasičské stříkačce (pokud  byl nahlášen oheň, majitel koně se účastnil požáru i s ním zapřaženým v hasičské stříkačce). Hospodáři toto považovali za velikou čest a proto byly zároveň i členy sboru.

Nepřetržitá existence hasičského sboru byla provázena i společenskými akcemi pořádanými v obci. Mezi tyto akce v každém případě patřily i tradiční hasičské bály, které mnoho let patřily k prioritním plesům v sezoně.

Že milovický hasičský sbor se i v minulosti vždy uplatnil svědčí např. zápisy o tom, že když v roce 1881 hořel v Lysé nad Labem ovčín, bylo 9 –ti členné družstvo se stříkačkou na místě za 35 min. (vyhlášeno ve 12.10 hod a u ohně byly v 12.45 hod.) A když hořelo v roce 1883 u pana Roubíčka bylo 14 mužů a stříkačka na místě za 8 minut.

V roce 1888, kdy se konaly oslavy 10. let hasičského sboru, proběhlo veřejné předání hasičské stříkačky dvoukolky, kterou koupilo k této příležitosti sboru obecní zastupitelstvo.

Pro další léta jsou zápisy velice kusé, ale pokud se podaří dohledat další informace, budou doplněny.

Po odchodu německé armády v posádce zůstalo hasičské auto zn. HORCH. Členové sboru vrak přitáhli a v letech 1954 – 1956 ho zprovoznili a zásahy byly rychlejší a účinnější.

Členové sboru již nebyli hasiči a bratři a sestry, ale požárníci a soudruzi a soudružky, i když mezi členy sboru se i nadále na schůzích a výročních setkáních oslovují „ bratře a sestro“ .

V roce 1959 byla započata generální oprava hasičské zbrojnice a zakoupeno starší požární auto.

V roce 1966 byl založen požární kroužek při základní škole za vydatné podpory p. učitele Jelínka. Scházelo se 28 dětí pod vedením p. Jaromíra Kohouta a J. Duchana. Děti tvořily žňové hlídky, stanovaly na Třešňovce (bývalý třešňový sad nad hřbitovem ) a hlídaly obilí podle železniční tratě. Jedna z hlídek (ve složení S. Matějka,O.Žák, J. Velechovský, J. Zikmund, V.Dvořák, J.Dvořák, F.Dvořák, J.Valtr, J.Kraus,O.Matouš a M.Černohlávek) vyhrála celostátní kolo a byla pozvána do Domu dětí na Pražském hradě k převzetí ocenění. Toto družstvo pak v roce 1967 vyhrálo i 1. kolo okresní soutěže a v druhém kole byly druzí.(p. Černohlávek je současný starosta dobrovolných hasičů v Milovicích)

Roku 1971 -75 byla svépomocí vybudována nová hasičská zbrojnice, s klubovnou a garáží pro dvě auta a stříkačky.

V roce 1978 byla na restauraci „ U Vojtěchů“ umístěna pamětní deska k 100. výročí založení sboru, která se ztratila při požáru této restaurace v roce 1989.

Při příležitosti 105. výročí sboru r. 1983 vzniklo soutěžní družstvo žen, kterých se jako trenér ujal p. J. Kohout, který tím přestal pracovat s mládeží. Tuto práci převzali následníci ze zlatého družstva p. Kohouta z roku 1967. Družstvo žen se účastnilo okrskových a okresních soutěží 6 let. Pak došlo na okresním Polabském poháru k úrazu velitelky p. M. Hájkové a tím požárnice přestali s aktivní činností.

Jedna z členek družstva se pak začala věnovat práci s mládeží pod odborným dohledem p. Kohouta. Dětské družstvo se omlazovalo a bylo aktivní pod vedením p. S.Matějkové a M.Brachtýře až do roku 1992, kdy zaniklo z důvodu těžkého onemocnění pana Brachtýře a novému náročnému zaměstnání p. Matějkové. Po roce 1989 každý přednostně řešil nově vzniklou situaci a tak se nenašel nikdo, kdo by se dětem věnoval.

Po roce 1989 přestaly sbory být požární a vrátil se historický název hasičský sbor.

Družstvo dětí začalo opět vykazovat činnost v roce 1995-96 kategorií starších a vrátila se éra úspěšných účastí na soutěžích za vedení R. Matějkové a J. Brynycha. (členové družstva M.Kopřiva, J.Čepička, P.Tejnický, P.Černý, L.Brynych, J.Kubeš). Z těchto členů je nyní postavena zásahová jednotka hasičského záchranného systému. V roce 2002 ale opět aktivita s mládeží byla v útlumu.

Po zvýšení počtu obyvatel města, především z  městské části Mladá, se sbor rozrostl a zároveň se zvětšil okrsek. Našel se i vedoucí pro malé hasiče (P. Jirout), kteří jsou úspěšní v soutěžích mladých hasičů.

Aktuální informace dále najdete na webu hasičský sbor Milovice.

Aktualizováno Pondělí, 05 Srpen 2013 09:55